Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu

Deklaracja dostępności strony internetowej


Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gbp-skarbimierz.pl
Data publikacji strony internetowej: październik 2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2022-10-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-10-22

Treści lub funkcje niedostępne

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna


Dostosowanie wejść do budynków

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu rozmieszczona jest w pięciu miejscowościach w Gminie Skarbimierz.
Administracja oraz Dyrekcja mieści się przy ulicy Jaśminowej 1 w Żłobiźnie. Do budynku prowadzi wejście  od strony ulicy Jaśminowej oraz od ulicy Forsycji. Budynek jest dwukondygnacyjny z piwnicą. Budynek jest dwukondygnacyjny z piwnicą. Obiekt biblioteczny (wysoki parter) posiada dźwig dla niepełnosprawnych na obie kondygnacje, podjazd do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe oznaczone kontrastowo (taśma) z zamontowanym „hamulcem” zamykania. Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki (zasięg dzwonka 200 m) w razie potrzeby pomocy przy korzystaniu z dźwigu.

Lipki 32 - Biblioteka Główna – znajduję się w budynku świetlicy wiejskiej i OSP Lipki. Wejście do biblioteki usytułowane jest przy holu na parterze budynku. Obiekt biblioteczny posiada podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. W fili dostępne jest stanowisko komputerowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Żłobizna ul. Jaśminowa 1 – Filia biblioteczna - Budynek jest dwukondygnacyjny z piwnicą. Obiekt biblioteczny (wysoki parter) posiada dźwig dla niepełnosprawnych na obie kondygnacje, podjazd do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe oznaczone kontrastowo (taśma) z zamontowanym „hamulcem” zamykania. Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki (zasięg dzwonka 200m) w razie potrzeby pomocy przy korzystaniu z dźwigu.

Łukowice Brzeskie 89/1 – Filia biblioteczna - znajduję się w budynku Ośrodka Zdrowie w Łukowicach Brzeskich. Wejście do biblioteki usytułowane jest na parterze budynku. Obiekt biblioteczny posiada podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. W fili dostępne jest stanowisko komputerowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Małujowice 66 – Filia biblioteczna - znajduję się w oddzielnym dwu kondygnacyjnym budynku. Wejście do biblioteki usytułowane jest na parterze budynku. Obiekt biblioteczny nie posiada podejście do budynku, dostęp do księgozbioru jest ograniczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownik biblioteki w razie potrzeby po wezwaniu telefonicznym schodzi i obsługuje petentów przy wejściu do budynku.

Zwanowice 17 – Filia biblioteczna - znajduję się w oddzielnym dwu kondygnacyjnym budynku. Wejście do biblioteki usytułowane jest na parterze budynku. Obiekt biblioteczny nie posiada podejście do budynku, dostęp do księgozbioru jest ograniczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pracownik biblioteki w razie potrzeby po wezwaniu telefonicznym schodzi i obsługuje petentów przy wejściu do budynku.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze we wszystkich budynkach GBP Skarbimierz, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek w Żłobiźnie na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.

Dostosowanie schodów

Schody w budynku (Żłobiźnie) są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone taśmą kontrastową/oznakowane na potrzeby osób niedowidzących. Wyjątek stanowią schody do pomieszczeń piwnicznych. Na wyposażeniu biblioteki znajduje się dźwig (winda) umożliwiający osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń na piętrze.

Dostosowanie wind

W budynku Żłobizna jest dostęp do windy (dźwig).
W budynku Lipki – nie ma potrzeby.
W budynku Łukowice Brzeskie – nie ma potrzeby
W budynku Małujowice brak dostępu do windy.
W budynku Zwanowice brak dostępu do windy.

Dostępność pochylni

W budynkach nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynkach nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynkach nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu w miejscowościach – Żłobizna, Lipki, Łukowice Brzeskie – dostępne są co najmniej 4 miejsca parkingowe. Miejscowość Małujowice 3 miejsca, Zwanowice - brak miejsc parkingowych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego

Zapowiedzi i ogłoszenia

 • wepik 20231130120237tDOE

  Uwaga! Sprawa jest raczej pilna. Choinka, która stoi przed wejściem do biblioteki w Żłobiźnie, potrzebuje pomocy! 

  POMOŻECIE?

  Więcej…

 • konkurs na najpiękniekszą bombkę

  Serdecznie zapraszamy dzieci z terenu gminy Skarbimierz do udziału w konkursie organizowanym przez naszą bibliotekę. Szczegóły w regulaminie poniżej. 

   

  Więcej…

 • kwadrat ocalić od zapomnienia

  Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 2 i 3 grudnia o godz. 17.00 w sali widowiskowo - sportowej biblioteki w Żłobiźnie. 

  Więcej…

 • fitnes nabór kwadrat

  Przypominamy, że ciągle trwa nabór na zajęcia fitness dla dzieci. Wszystkich zainteresowanych poprawą lub utrzymaniem kondycji fizycznej i zdrowia, zapraszamy do kontaktu. Szczegóły - na plakacie.

   

  Więcej…

 • kwadrat nabór wokalne

  Przypominamy o trwającym naborze do sekcji wokalnej. Zajęcia poprowadzi Dominika Łuczak - Łajewska, instruktor zajęć wokalnych GBP w Skarbimierzu.

  Więcej szczegółów na plakacie. Serdecznie zapraszamy!

   

  Więcej…

 • kwadrat nabór teatralne

  Ogłaszamy nabór do spektaklu "Iwona, księżniczka Burgunda". Do współpracy zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych (15+) z terenu gminy Skarbimierz. Masz doświadczenie sceniczne? A może dopiero chcesz je zdobyć? Nie wiesz, czy to w ogóle dla ciebie? Zapraszamy do kontaktu!

  Szczegóły - na plakacie.

   

  Więcej…

 • brit flag

  Informujemy, że zajęcia konwersacyjne (j. angielski) dla dorosłych odbywać się będą w czwartki w godz. 17.00 - 17.45.

  Serdecznie zapraszamy!

  Harmonogram pozostałych zajęć znajduje się TUTAJ.

 • Plakat - aerobik dla dzieci

  Serdecznie zapraszamy na zajęcia fitness dla dzieci. Kompletujemy grupę w wieku 8 - 13 lat. Będziemy się spotykać w soboty w godz. 11.30 - 12.30 w sali baletowej biblioteki w Żłobiźnie. Zapisy do 2 października. Szczegóły na plakacie.

   

  Więcej…

 • mkwc

  Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2023/24 nasza biblioteka uczestniczy w akcji "Mała książka, wielki człowiek". Więcej o tej inicjatywie można przeczytać TUTAJ.

 • teatr

  Ogłaszamy nabór na zajęcia teatralne (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) i na zajęcia wokalne (16+ i seniorzy).

  Więcej informacji - na plakatach. Pytania? Wątpliwości? Dzwoń! 

   

  Więcej…

Relacje

 • wepik 20231130160855G7dl

  Przypominamy, że prezentowane niżej książki to tylko niewielka część wszystkich nowości wydawniczych, dostępnych w naszych placówkach, do których serdecznie zapraszamy! 

  Więcej…

 • WZC3

  27.11 dzieci z Biblioteki w Lipkach miały przyjemność uczestniczyć w warsztatach zdobienia ceramiki. Warsztaty zostały zrealizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna", w ramach projektu "Dobre, bo Lokalne II".

   

  Więcej…

 • wepik 20231128121141UtuA

  Zapraszamy na króciutką fotorelację z prowadzonych przez bibliotekę zajęć artystycznych. Jak widać na zdjęciach - postępy są naprawdę duże a zabawa - naprawdę dobra!

   

  Więcej…

 • WSZX

  Po raz kolejny mieszkańcy Zwanowic mogli uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez GBP w Skarbimierzu, Filię w Zwanowicach.
  Licznie przybyli uczestnicy wykonali piękne ozdoby, dekoracje i kartki bożonarodzeniowe. Zapraszamy do fotorelacji!

   

  Więcej…

 • wepik 20231115134631d4ce 

  Z przyjemnością informujemy, że reprezentujący naszą bibliotekę zespół Voice Symphony zdobył wyróżnienie na XXVII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko". Jesteśmy dumni z ich sukcesu i życzymy dalszych osiągnieć!  

  Więcej…

 • wepik 20231115113133AfCZ

  Z dumą i prawdziwą przyjemnością informujemy, że chór Cantate Domino zdobył tytuł Laureata na XXVII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko".

  Serdecznie gratulujemy!

   

  Więcej…

 • wepik 202311150950125Jyn

  Z okazji 105. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu - Osiedlu odbyła się uroczysta Msza Święta. 

  Więcej…

 • to 1

  Za nami spotkanie z cyklu Pogaduchy między regałami - "Chłopka, wiejska babka, czego mnie nauczyła". Spotkanie inspirowane książką  ,,Chłopki, opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel - Frydryszak.  

  Więcej…

 • Zajęcia artystyczne - kwadrat

  Z niekłamanym zachwytem prezentujemy uczestników naszych zajęć artystycznych. Jednocześnie informujemy, że ciągle jeszcze można się na nie zapisać - pozostały ostatnie wolne miejsca. Jeżeli chcesz rozwijać swoją pasję, pracować twórczo w miłej i przyjaznej atmosferze - i co najważniejsze - dobrze się bawić, zadzwoń i zgłoś chęć uczestnictwa w naszej grupie. Z pewnością nie pożałujesz!

 • KM relacja

  W dniu 25.09.2023 mieliśmy niesamowitą przyjemność gościć pisarkę Panią Krystynę Mirek w ramach akcji "ZACZYTANE OPOLSKIE", promującej polską literaturę i czytelnictwo wśród mieszkańców województwa opolskiego.  

  Więcej…

 • Europejskie dni

  W niedzielę, 10 września br. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (więcej informacji o tej inicjatywie TUTAJ), wszyscy miłośnicy historii mogli skorzystać z niepowtarzalnej szansy zwiedzania Sanktuarium św. Jakuba w Małujowicach.  

  Więcej…

 • Kolaz

  Przypominamy, że wakacje ciągle trwają i pomimo pogodowych ekscesów ciągle można się dobrze bawić! Tak, jak widoczni na powyższych zdjęciach młodzi czytelnicy z Lipek, których serdecznie pozdrawiamy!

 • Gosc-niespodzianka

  W dniach 25 i 26 sierpnia w naszych filiach w Małujowicach i Zwanowicach miały miejsce spotkania z gościem - niespodzianką.
  W czasie zorganizowanych przez naszą bibliotekę warsztatów, lokalna artystka, Barbara Jakubczyk - Murgrabia, pokazała dzieciom jak wyrażać siebie. 

  Więcej…

 • Dozynki

  Zapraszamy do fotogalerii z tegorocznych obchodów święta plonów w Lipkach.

  Galeria zdjęć z tego wydarzenia jest dostępna TUTAJ.